Ergotherapie Merlijn en Archimedes

Ergotherapie bij Volwassenen & Ouderen

Wat kan ik voor je betekenen?
Marjan Van Bedts - Ergotherapeut - Email: marjan@merlijn-en-archimedes.be  - GSM 0497240942 

Waarom Ergotherapie?

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat ergotherapie bijdraagt aan het vergroten van de zelfstandigheid van mensen. Gezien de verschuivingen in de gezondheidszorg en de toenemende vergrijzing groeit de behoefte aan ergotherapie dan ook sterk. Het (vroegtijdig) inschakelen van een
ergotherapeut kan zelfs een opname of dagbehandeling in een verpleeghuis of
andere zorginstelling voorkomen of uitstellen. Ergotherapie verlicht bovendien de
taken en werkzaamheden van mantelzorgers en thuiszorgmedewerkers.

Waar kan ik u mee helpen?

De doelgroep die binnen Ergotherapie behandeld kan worden is zeer divers. Om allerlei redenen kan iemand problemen ervaren in het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Wij zoeken samen met de cliënt naar oplossingen om de activiteit weer zo zelfstandig mogelijk en naar eigen tevredenheid uit te kunnen voeren.

Dagelijkse activiteiten zijn alle activiteiten die iemand geregeld uitvoert of wenst uit te voeren: het huishouden, werk, hobby's, zich verplaatsen, zelfzorg.

Ergotherapie behandelt, begeleidt en adviseert cliënten die hun dagelijkse activiteiten niet meer uit kunnen voeren zoals zij dit graag willen of dit gewend zijn te doen.